Забронювати місце

Правила користування сайтом

Будь ласка, уважно прочитайте цю Угоду про умови використання (далі по тексту - «Угода») перед використанням (https://itland.kiev.ua/) веб-сайту (далі по тексту - «Сайт»).

Остання редакція: 06 жовтня 2020 р.

ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

Ви можете використовувати тільки цей Сайт і будь-які матеріали, знайдені на ньому (включаючи, крім іншого, будь-які зображення, логотипи, малюнки, знаки відмінності, знаки/символи/емблеми, картинки, звуки, текст, повідомлення, інструменти, програмне забезпечення, технології, продукти, файли, інформацію, дані, демо-зразки, ролики, рекламні матеріали, аудіовізуальні та мультимедійні твори і будь-які інші елементи або вирази) (далі спільно іменовані «Матеріали») відповідно до положень та умов цієї Угоди, і ви погоджуєтеся дотримуватися цих положень і умов в обов'язковому порядку.

Обмежена ліцензія (обмежені права). Відповідно до умов цієї Угоди ми надаємо вам невиключну, непередавану ліцензію на доступ і використання цього Сайту тільки для вашого особистого використання. Така ліцензія регулюється цією Угодою і не поширюється на: (a) будь-яке комерційне використання Сайту або матеріалів на ньому; (б) поширення, публічне відтворення, публічний показ, надання у відкритий доступ або інше несанкціоноване використання будь-яких матеріалів; (c) зміна або інше похідне/Модифіковане використання Сайту або матеріалів або будь-якої їх частини; (d) завантаження (крім кешування сторінок) будь-якої частини сайту, матеріалів або будь-якої інформації, що міститься на ньому, за винятком випадків, прямо дозволених на сайті; або (е) будь-яке використання Сайту або матеріалів не за прямим призначенням. Будь-яке використання Сайту або матеріалів, крім спеціально дозволених у цьому документі, без попереднього письмового дозволу суворо заборонено і може призвести до анулювання наданої тут ліцензії. Таке несанкціоноване використання може також порушувати застосовні закони, включаючи, крім іншого, закони «Про авторське право» і «Про товарні знаки», а також застосовні правила і нормативні акти в галузі зв'язку/комунікації. Жодне з положень цієї Угоди не може бути витлумачено як надання ліцензії на права інтелектуальної власності, будь то на підставі естопеля, непрямого чи іншого характеру, за винятком випадків, коли в Угоді прямо зазначено інше. Ми можемо відкликати цю ліцензію в будь-який час.

ВАШІ ОБОВ'ЯЗКИ

Ми залишаємо за собою всі права на матеріали, прямо не надані в цьому документі.

Ви не маєте права:

  1. передавати будь-які Матеріали на будь-який інший веб-сайт або мережу або використовувати їх там;
  2. змінювати, перекладати, реконструювати (здійснювати розкриття технології), декомпілювати, дизасемблювати (реверсивне відтворення, декомпіляція або демонтаж) або створювати похідні роботи на основі будь-яких Матеріалів;
  3. відтворювати будь-які Матеріали, крім таких випадків, як зазначено вище;
  4. розповсюджувати, ліцензувати, знімати/здавати в оренду, продавати, здавати в прокат або іншим чином передавати будь-які Матеріали; або
  5. видаляти, приховувати або змінювати будь-які повідомлення про авторські права або інші права власності, присутні в будь-яких Матеріалах або на сайті.

Ви заявляєте, гарантуєте і зобов'язуєтесь, що: (i) ви будете дотримуватися всіх застосовних законів, постанов і розпоряджень будь-якого державного органу при використанні вами цього Сайту і Матеріалів (включаючи, крім іншого, всі закони, постанови та накази про експортний контроль); (ii) ви не перебуваєте в такій країні, не перебуваєте під контролем такої країни, не є громадянином або резидентом будь-якої такої країни, в яку експорт будь-яких Матеріалів заборонений законодавством; та (iii) ви не будете завантажувати або іншим чином передавати на цей Сайт будь-яке програмне забезпечення або інші матеріали, які: (a) містять будь-які віруси або інші шкідливі коди; (b) порушують, незаконно заволодівають або утискають будь-який патент, авторське право, товарний знак, торгове найменування / ім'я, товарний вид, комерційну таємницю, право на гласність, право на недоторканність приватного життя, моральне право, право атрибуції (право на згадку імені автора) або право цілісності (право на недоторканність авторської роботи) або будь-яке інше право інтелектуальної власності або право власності (в сукупності - "Права власності") будь-якої фізичної або юридичної особи; або (c) містять будь-які наклепницькі, дискредитуючі матеріали або зображують будь-яку особу в хибному світлі.

ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Всі права, правозаснування і переваги на даний Сайт, Матеріали і всі пов'язані з ним Права власності належать нам, і ніякі права власності на будь-який з вищезазначених елементів не передаються вам в силу цієї Угоди або дозволу використовувати Сайт.

ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ

ДАНИЙ САЙТ І ВСІ МАТЕРІАЛИ НА ЦЬОМУ САЙТІ НАДАЮТЬСЯ «В ТОМУ ВИГЛЯДІ, ЯК Є», І ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ВАМИ НА ВАШ ВЛАСНИЙ СТРАХ І РИЗИК.

У ТІЙ МІРІ, В ЯКІЙ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЬ, І ВИ ЦИМ ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЯВНИХ АБО ЯКІ МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В СИЛУ ЗАКОНУ АБО ІНШИМ ЧИНОМ, ЩОДО ДАНОГО САЙТУ І БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЦЬОМУ САЙТІ. НЕ ОБМЕЖУЮЧИ ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО МИ НЕ ЗАЯВЛЯЄМО І НЕ ГАРАНТУЄМО, ЩО ЦЕЙ САЙТ БУДЕ ДОСТУПНИЙ БЕЗ ПЕРЕРВ В РОБОТІ АБО ЩО ЦЕЙ САЙТ, БУДЬ-ЯКІ МАТЕРІАЛИ НА ЦЬОМУ САЙТІ АБО СЕРВЕР, ЯКИЙ РОБИТЬ ЦЕЙ САЙТ ДОСТУПНИМ, НЕ МІСТЯТЬ ПОМИЛОК, ДЕФЕКТІВ, НЕДОЛІКІВ ДИЗАЙНУ АБО УПУЩЕНЬ, А ТАКОЖ НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ АБО ІНШИХ ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

У межах, дозволених чинним законодавством, ми ні за яких обставин не несемо ніякої відповідальності і зобов'язань: ні контрактних, ні гарантійних, ні деліктних (цивільно-правових) зобов'язань, відповідальності за якість продукту, безумовних зобов'язань або інших теоретично можливих зобов'язань, ні перед вами, ні перед будь-якою іншою фізичною або юридичною особою за будь-які збитки (включаючи, без обмеження, будь-які непрямі, випадкові, спеціальні або вторинні збитки/збиток), що виникають в результаті або у зв'язку з будь-яким використанням, неможливістю використання або результатами використання даного Сайту або будь-яких Матеріалів на цьому Сайті або взятих з сайту, навіть якщо ми або наші представник були проінформовані про можливість таких збитків.

Ви погоджуєтеся захищати від будь-яких претензій третіх осіб, і відшкодовувати нам будь-які зобов'язання, збитки, втрати, пошкодження, витрати або видатки, понесені нами в результаті використання Вами Сайту.

ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законів України. Право вирішувати будь-які спори, що виникають із цієї Угоди або відносяться до цієї Угоди, має (відповідний) суд України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Невиконання або наша відмова здійснити свої права або наполягати на виконанні своїх зобов'язань за цією Угодою не повинні тлумачитися як відмова, відступ або звільнення від цих або будь-яких інших прав або зобов'язань в тому чи іншому випадку; навпаки, вони повинні повністю зберігати силу і діяти в повному обсязі.

Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано незаконним, недійсним або з будь-якої  причини не має юридичної сили, таке положення повинно бути зменшено за обсягом або змінено іншим чином у тій мірі, в якій це необхідно, щоб зробити таке положення законним, дійсним і маючим юридичну силу, при цьому як можна більш точно відображаючи намір сторін, як зазначено в цій Угоді, або, якщо така поправка неможлива, видалено з цієї Угоди. Жодна зміна або скасування, видалення будь-яких положень цієї Угоди не впливають на дійсність або юридичну силу інших положень.

Ця Угода являє собою повну домовленість між вами і нами щодо предмета цієї Угоди. Ми можемо час від часу змінювати, редагувати або оновлювати цю угоду, і після таких змін нова угода матиме юридичну силу. З метою полегшення пошуку ми змінимо "Дату останньої редакції" на початку документа, якщо така редакція матиме місце.